Toegang naar de ledenwebsite en e-golf4you
Voer uw qualifying card in
of login op de ledenwebsite

Ga naar E-golf4U of klik door naar de leden website

E-golf4U geeft de mogelijkheid om in te schrijven op wedstrijden, wedstrijdresultaten te bekijken, uw persoonlijke gegevens te wijzigen (zoals het email adres) en de ledenlijst te raadplegen.

De leden website geeft meer informatie over Golfclub Gaasterland als vereniging. U vindt hier onder andere afleveringen van clubblad De Putter, diverse wedstrijdreglementen, meer informatie over handicapping en de agenda en stukken voor ledenvergaderingen.

Voor beide mogelijkheden gelden dezelfde inlogcodes.


N.B. Qualifying kaarten, gelopen op de eigen baan dienen direct in het clubhuis (bij de zuil) ingevoerd te worden. Alleen ‘vreemde’ kaarten, op een andere baan gelopen kunnen thuis ingevoerd worden.