Lidmaatschappen

Lidmaatschappen Golfclub Gaasterland

Wij zijn heel erg blij dat u overweegt om lid te worden en bij ons te komen golfen, lessen te nemen, en deel uit te maken van Golfclub Gaasterland! Wij heten u -zoals de Friezen zeggen- Wolkom!

Lidmaatschappen

Golfclub Gaasterland is een Vereniging en het lidmaatschap geeft recht op het gebruik van de 9-holes golfbaan en alle daarbij behorende faciliteiten. Hier vindt u algemene informatie over de Vereniging. Daarnaast kunt u deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging. Een prettige bijkomstigheid van onze vereniging is dat u 2x per jaar een bardienst mag vervullen. U leert dan snel alle  (althans veel) leden kennen.De kosten van de verschillende lidmaatschappen vind u hier. Tevens bent u automatisch lid van de Nederlandse Golf Federatie (NGF). Hier Algemene informatie over het lidmaatschap en een aantal vormen;

• Gewoon lidmaatschap

Het gewone lidmaatschap is voor leden ouder dan 25 jaar € 860,- waarbij gespreide betaling mogelijk is. U betaalt dan een maandelijks bedrag (met een automatische incasso).

 

• Buitenlidmaatschap

Voor leden van een bij de NGF aangesloten A of B golfclub. De jaarlijkse contributie bedraagt € 625,-.

 

• Zomer lidmaatschap

Woont u buiten Friesland en buiten de Noordoostpolder en bent u geen lid van een bij de NGF aangesloten A- of B golfclub, dan kunt u zomer lid worden en tussen 1 april en 1 oktober zonder greenfee te betalen spelen. Zomer leden betalen

€ 625,- contributie en geen participatie.

 

• Twilight lidmaatschap

Het Twilight lidmaatschap is een lidmaatschap waarbij je onbeperkt kunt spelen in de zomer gedurende de maanden april t/m september vanaf 16.00 uur en gedurende de maanden oktober t/m maart de gehele dag. Als u buiten deze periode wilt spelen bent u greenfee verschuldigd. U kunt deelnemen aan alle geplande clubwedstrijden mits uw handicap voldoet aan de eisen van de betreffende wedstrijd. Mocht de wedstrijd in de zomer voor 14.00 uur beginnen dan bent u greenfee verschuldigd.

 

• Junior lidmaatschap

Dit lidmaatschap is bedoeld voor 18 t/m 25 jarigen. De contributie bedraagt € 270,-.

 

• Aspirant jeugdlid

Jongeren onder de 18 jaar betalen een jaarlijkse contributie van € 125,-

 

• Proeflidmaatschap jeugd

Voor jongeren tot 25 jaar bestaat de mogelijkheid om kennis te maken met de golfsport en de vereniging door een proeflidmaatschap jeugd aan te gaan voor 12 maanden.  Kosten van dit lidmaatschap zijn € 100,- voor de jeugd t/m 17 jaar en € 125,- voor jongeren van 18 t/m 25 jaar. 

 

 

Inschrijven

Als u lid wilt worden, kunt u zich inschrijven via het algemene inschrijfformulier, het inschrijfformulier handicapregistratie, of het inschrijfformulier voor jongeren tot 29 jaar. Na verzending wordt er contact met u opgenomen door Coby Wesselius-Stellingwerf of Jeltsje de Boer-Zijlstra van de ledenadministratie. Uiteraard heten we u van harte welkom.

 

 

Registratielid Golfclub Gaasterland

Naast de diverse lidmaatschappen kent Golfclub Gaasterland ook het registratie lidmaatschap. Indien hiervoor wordt gekozen is men géén lid van de vereniging, maar wel NGF lid en wordt, op basis van de ingeleverde qualifying scorekaarten, de handicap bijgehouden.

 

Samenvatting lidmaatschappen

 

Zie hier alle lidmaatschappen op een rijtje:
 

 

 

Informatie over uw ideale lidmaatschap

Er is een ruime keuze aan lidmaatschappen. Welk lidmaatschap bij u past, is natuurlijk afhankelijk van uw behoefte. Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u bellen of mailen met:

 

J.T.Wesselius-Stellingwerf (Cobie) telefoon: 06-16976470