Lidmaatschappen

Lidmaatschappen Golfclub Gaasterland

Wij zijn heel erg blij dat u overweegt om lid te worden en bij ons te komen golfen, lessen te nemen, en deel uit te maken van Golfclub Gaasterland! Wij heten u -zoals de Friezen zeggen- Wolkom!

Lidmaatschappen

Golfclub Gaasterland is een Vereniging; het lidmaatschap geeft recht op het gebruik van de 9-holes golfbaan en alle daarbij behorende faciliteiten. Daarnaast kunt u deelnemen aan alle activiteiten van de vereniging. Tevens bent u automatisch lid van de Nederlandse Golf Federatie (NGF). Het lidmaatschap kent een aantal vormen;

• Gewoon lidmaatschap

Het gewone lidmaatschap voor leden ouder dan 25 jaar kennen we in een aantal varianten: Cat. A: Hierbij participeert u in het ‘garantievermogen’ van de vereniging. Het participatiebewijs koopt u voor € 1500,-. Na beëindiging van het lidmaatschap wordt dit bedrag, met inachtneming van het participatiereglement, terugbetaald.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 720,- Cat. B: U betaalt geen participatie. Daar tegenover staat dat de jaarlijkse contributie wat hoger is: € 860,- Binnen deze categorie is “gespreide betaling” mogelijk. U betaalt dan maandelijkse (met een automatische incasso) €77,-. Lees hier alles over het gewone lidmaatschap A en het gewone lidmaatschap B.

 

• Buitenlidmaatschap

Voor leden van een bij de NGF aangesloten A of B golfclub. De jaarlijkse contributie bedraagt € 625,- Buitenleden betalen geen participatiebijdrage.

lees hier alles over het buitenlidmaatschap

 

• Zomer lidmaatschap

Woont u buiten Friesland en buiten de Noordoostpolder en bent u geen lid van een bij de NGF aangesloten A- of B golfclub, dan kunt u zomer lid worden en tussen 1 april en 1 oktober zonder greenfee te betalen spelen. Zomer leden betalen

€ 625,- contributie en geen participatie. Lees hier alles over het zomer lidmaatschap

 

• Twilight lidmaatschap

Het Twilight lidmaatschap is een lidmaatschap waarbij je onbeperkt kunt spelen gedurende de maanden april t/m september vanaf 16.00 uur en gedurende de maanden oktober t/m maart vanaf 14.00 uur. Als u buiten deze periode wilt spelen bent u greenfee verschuldigd. In de winterperiode vanaf oktober t/m maart mag u 6x tegen het introductie tarief spelen buiten de speelrecht uren. Twilight leden betalen  € 525,- contributie en geen participatie. Lees hier alles over het twilight lidmaatschap

 

• Junior lidmaatschap

Dit lidmaatschap is bedoeld voor 18 t/m 25 jarigen. De contributie bedraagt € 270,-

Lees hier alles over het junior lidmaatschap

 

• Aspirant jeugdlid

Jongeren onder de 18 jaar betalen een jaarlijkse contributie van € 125,-

Lees hier alles over het aspirant lidmaatschap Jeugd.

 

• Proeflidmaatschap

Om kennis te maken met de golfsport en de vereniging kunt u voor een periode van negen maanden een proeflidmaatschap aangaan. Daarna beslist u zelf over het lidmaatschap van de vereniging. Kosten van dit lidmaatschap zijn € 395,-

Lees hier alles over het proeflidmaatschap beginnende golfer en proeflidmaatschap met (club)handicap 54.

 

• Proeflidmaatschap jeugd

Voor jongeren tot 18 jaar bestaat de mogelijkheid om kennis te maken met de golfsport en de vereniging door een proeflidmaatschap jeugd aan te gaan voor 12 maanden. Daarna beslist u zelf over het lidmaatschap van de vereniging. Kosten van dit lidmaatschap zijn € 100,-. Lees hier alles over het Proeflidmaatschap jeugd t/m 17 jaar.

 

 

Inschrijven

Als u lid wilt worden, kunt u zich inschrijven via het inschrijfformulier. Na verzending wordt er contact met u opgenomen door Coby Wesselius-Stellingwerf of Jeltsje de Boer-Zijlstra van de ledenadministratie. Uiteraard heten we u van harte welkom.

 

 

Registratielid Golfclub Gaasterland

Naast de diverse lidmaatschappen kent Golfclub Gaasterland ook het registratie lidmaatschap. Indien hiervoor wordt gekozen is men géén lid van de vereniging, maar wel NGF lid en wordt, op basis van de ingeleverde qualifying scorekaarten, de handicap bijgehouden.

 

Samenvatting lidmaatschappen

 

Zie hier alle lidmaatschappen op een rijtje:
 

 

 

Ook is het mogelijk om eerst een proeflidmaatschap te nemen:

 

 

 

Informatie over uw ideale lidmaatschap

Er is een ruime keuze aan lidmaatschappen. Welk lidmaatschap bij u past, is natuurlijk afhankelijk van uw behoefte. Voor meer informatie over het lidmaatschap kunt u bellen of mailen met:

 

J.T.Wesselius-Stellingwerf (Cobie) telefoon: 0515-542307

of met

J.J. de Boer-Zijlstra (Jeltsje) telefoon: 06-12980974