Natuurbaan

Waarom een calamiteitenplan

Voor brandpreventie bestaan er voor bouwwerken algemene regels die te vinden zijn in het Bouwbesluit en de gemeentelijke Bouwverordening. Op grond van de Bouwverordening vallen de clubhuizen onder groep 1, bij bouwwerken waarin meer dan 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn, moet de gebruiker in het bezit zijn van een gebruiksvergunning. Burgemeester en Wethouders kunnen aan de gebruiksvergunning slechts voorwaarden verbinden in het belang van het voorkomen, beperken en bestrijden van brand. Hierin is opgenomen het calamiteitenplan/ontruimingsplan. In het kader van de gebruikersvergunning is het aan te bevelen dat in een gebouw waarvan door meer dan 50 personen gebruik wordt gemaakt een calamiteitenplan aanwezig is. Het bestuur van GC Gaasterland is zich bewust van het feit dat zich in alle situaties tijdens het gebruik van de accommodatie en de golfbaan een calamiteit kan voordoen. Om levensbedreigende situaties te voorkomen en snel te kunnen handelen bij een dergelijke situaties is dit calamiteitenplan opgesteld.

 

Het calamiteitenplan kunt u hier downloaden.