Verenigingen

Vereniging (Stichting) Golfclub Gaasterland

Stichting en Vereniging

De Stichting Golfclub Gaasterland stelt zich ten doel: het behoud en de ontwikkeling van natuur en landschapswaarden in Gaasterland. Deze doelstelling bereikt de Stichting door het realiseren en het in standhouden van een negen holes golfbaan met oefenlocaties in het natuurgebied gelegen aan de Sminkewei te Oudemirdum, waarbij de natuur- en land­schapswaarden geëerbiedigd worden. Op 43 ha is te midden van de natuur een negen holes golfbaan aangelegd, die ter beschikking gesteld is aan de Vereniging Golfclub Gaasterland.

 

Relatie Stichting en Vereniging Golfclub Gaasterland

De Stichting is eigenaar van het golfcomplex, bestaande uit 16 ha golfterrein en 27 ha natuurgebied. De Vereniging is de vaste bespeler van het golfcomplex en is per 2010 verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van het totale complex, inclusief de daarop staande opstallen.

 

Bestuur Golfclub Gaasterland

Dick Veenendaal - voorzitter.

Nico Wijburg - penningmeester

Ytje van der Hoek - secretaris

Jeltsje Piersma - lid

Klaas Jan Koenders - lid