Plaatselijke regels GC Gaasterland

Lokale regels

Lokale regels

 

Plaatselijke Regels GC Gaasterland

 

Golfclub Gaasterland kent gebieden met kwetsbaar milieu. Alle gebieden die gemarkeerd zijn met palen met een groene kop, ongeacht welke kleur de paal verder heeft, zijn gebieden met een kwetsbaar milieu. Deze gebieden zijn verboden speelzones en mogen niet betreden worden.
Regel 16-1f en Regel 17-1e van de Golfregels 2019 beschrijven hoe belemmering door een verboden speelzone te ontwijken.

 

Controleer altijd even op de website naar de Baanstatus. Indien er vanwege de weersomstandigheden geen trolleys zijn toegestaan, dan dient u een draagtas te gebruiken maar u mag ook trolleys met z.g. winterbanden (Hedgehog) gebruiken.

 

Buiten de baan
De grenslijn van Buiten de Baan wordt bepaald door de lijn tussen de dichtstbijzijnde binnenkanten van palen met een witte kop of staanders van afrasteringen op grondhoogte.

 

Hindernissen
De rode hindernissen aan de rechterzijde van hole 1 en aan de linkerzijde van hole 5 zijn maar aan één kant gemarkeerd en strekken zich uit tot het oneindige.
Alternatief voor slag en afstand voor een bal die verloren of buiten de baan is
Als de bal van een speler niet is gevonden of als het bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is dan mag de speler de plaatselijke regel voor slag en afstand toepassen met twee strafslagen in plaats van de ontwijkoptie van slag en afstand volgens Regel 18. De plaatselijke regel is niet van toepassing op een bal waarvoor een provisionele bal is gespeeld. Zie voorbeeld plaatselijke regel E5 voor de volledige details van deze plaatselijke regel.
NB: Niet in alle wedstrijden is deze plaatselijke regel van toepassing. Lees goed de wedstrijdvoorwaarden!

 

Grond in bewerking
Grond in bewerking, gemarkeerd met blauwe palen of blauwe palen met groene kop, is een verboden speelzone.
De speler moet deze belemmering zonder straf ontwijken volgens regel 16-1f.

 

Verboden speelzones binnen hindernissen
Gebieden binnen een rode hindernis gemarkeerd door palen met een rood-groene kop zijn verboden speelzones.
De speler moet deze belemmering ontwijken volgens Regel 17.1 e.

 

Aangepaalde bomen en gestapelde boomstammetjes
Aangepaalde bomen en gestapelde boomstammetjes zijn een verboden speelzone.
De speler moet deze belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f.

 

Vaste obstakels vlakbij de green:
Een vast obstakel dat op de speellijn binnen twee clublengten van de green en binnen twee clublengten van de bal ligt, mag worden ontweken volgens Regel 16.1b.

 

Schade door dieren:

In het algemene gebied en op de green zijn gebieden waar schade is veroorzaakt door dassen en vogels grond in bewerking waarvan ontwijken is toegestaan volgens Regel 16.1b.
[Er is echter geen sprake van een belemmering als de schade alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler]

 

Abnormale baanomstandigheden en integrale delen van de baan
• Boomspiegels zijn een integraal deel van de baan.
• Afstandsmarkeringen zijn vaste obstakels.
• Grond bedekt met houtsnippers is een integraal deel van de baan.

Straf voor een overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf


Algemeen

 1. Baanpersoneel heeft altijd voorrang en geeft aan wanneer u kunt doorspelen.
 2. Het is niet toegestaan om met buggy of trolley over de voorgreen en tussen bunker en green te rijden (ook niet op hole 3 links, dus rechts passeren).
 3. Afstandsmarkering geeft de afstand aan tot het midden van de green:
  3 pompeblêden: 150 meter, 2 pompeblêden: 100 meter
  witte tegel: 200 meter, gele tegel: 150 meter, rode tegel: 100 meter
 4. Kleur van de vlag geeft de positie aan van de hole op de green:
  Rood: Achteraan, Wit: Midden, Blauw: Vooraan
 5. Betreden van gebieden gemarkeerd door palen met groene koppen is ten strengste verboden.


Het bestuur kan bij overtreding de speler disciplinaire maatregelen opleggen.