Local Rules

Plaatselijke regels, local rules

Ook Golfclub Gaasterland heeft local rules, de zogeheten ‘plaatselijke regels’. Gebieden met een kwetsbaar milieu zijn alle gebieden, die gemarkeerd zijn met palen met een groene kop, ongeacht welke kleur de paal verder heeft, zijn Gebieden met een Kwetsbaar Milieu (GKM). De definitie van een GKM als weergegeven in Appendix 1, deel B2b is van toepassing. Het spelen uit of de stand innemen in een GKM is dus niet toegestaan. Voor het ontwijken van belemmering door een GKM is de Plaatselijke Regel zoals opgenomen in Appendix I, deel B2 van de Golfregels van kracht.

Plaatselijke regels

 

Vaste sproeikoppen: Een vast obstakel op of binnen 2 stoklengten van de green en binnen twee stoklengten van de bal mag worden ontweken volgens de procedure in Appendix I, deel B6 van de Golfregels als aan de daar genoemde voorwaarden wordt voldaan. De bal moet worden gedropt zo dicht mogelijk bij de plek waar de belemmering wordt ontweken.

Aangepaalde bomen: Indien een aangepaalde boom een belemmering vormt voor de stand van een speler of voor de ruimte voor zijn voorgenomen swing, moet de bal zonder straf worden opgenomen en gedropt volgens de in Regel 24-2b (vast obstakel) voorgeschreven handelwijze.

 

Droppingzone: Indien de bal in de laterale waterhindernis achter de green van hole 4 ligt of het is bekend of praktisch zeker dat een bal die niet is gevonden daarin ligt én de bal als laatste de grens van de waterhindernis is gepasseerd tussen de palen met een dubbele rode band moet de speler: a: handelen vlg. R. 26-1 b: als extra mogelijkheid, met één strafslag een bal droppen in de droppingzone midden achter de green. De bal moet gedropt worden binnen 2 stoklengten van de tegel gemerkt met D.Z. De Noot in Appendix I, Deel B-8 van de Golfregels is van toepassing. De grens van Buiten de Baan wordt aangegeven door afrasteringen met witte markeringen en palen met witte of groen-witte kop. Alleen bij het spelen van hole 3 is een bal buiten de baan als hij voorbij de grens gevormd door palen met een groen-witte kop aan de rechterkant van de hole ligt. De grens van Buiten de Baan zet zich voort in de richting van het hek links naast de afslag van hole 4. De palen geven de grens van de laterale waterhindernis aan als u een andere hole dan hole 3 speelt.

 

Afstandsmarkeringen geven de afstand aan tot het midden van de green:

 

  • Fryske pompeblêden: 150 meter;
  • 2 Fryske pompeblêden: 100 meter;
  • Witte tegel 200 meter;
  • Gele tegel 150 meter;
  • Rode tegel 100 meter.

 

De afstandsmarkeringen zijn vaste obstakels.

 

Algemeen: Gebieden met een kwetsbaar milieu, gemarkeerd door palen met een groene kop, mogen ongeacht het jaargetijde, niet betreden worden. Het bestuur kan bij overtreding sancties opleggen.

 

Uitgeslagen plaggen op de afslagplaats: niet terugleggen. Zie voor de integrale tekst van de plaatselijke regels, de tijdelijke plaatselijke regels en het baanreglement het mededelingenbord in het clubhuis.

 

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel:

 

  • bij Matchplay: Verlies van de hole;
  • bij Strokeplay: Twee strafslagen.