Qualifying tijdens Covid-19

Qualifying card in Corona tijd.

In de huidige tijd gelden aangepaste regels voor de Q-card.

Tijdelijke lokale regels voor Q-card i.v.m. Covid-19

Het spelen van een Qualifying ronde met Corona regels

 

Onder volgende regels en voorwaarden kan qualifying worden gespeeld. 

Er wordt gespeeld volgende de Golfregels 2019 van de R&A en de plaatselijke regels. Daarnaast zijn tijdelijke aanpassingen van de golfregels van kracht.

 

DE SCORE BIJ STROKEPLAY (Regel 3.3b):

In afwijking van Regel 3.3b mag een speler de eigen holescores op de scorekaart noteren in plaats van de marker en is het voldoende als de marker de scorekaart op enige wijze verbaal of elektronisch accordeert. De speler mag in afwijking van regel 3.3b de scorekaart op een andere wijze dan fysiek inleveren, mits de commissie de score op een andere wijze kan accepteren.

 

 

BUNKERS:

Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in de bunker. Het gebied waarin geplaatst mag worden en waarvan dan gespeeld mag worden, mag niet verbeterd worden en het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen:

 

  • Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal.
  • Afmeting van het gebied gemeten van referentiepunt: de hoogte van de scorekaart of 15 cm van het referentiepunt, maar met de volgende beperkingen:


-dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
-dit gebied moet in de bunker zijn.

 

Dus niet de bal “plaatsen” als hij in een voetstap ligt. Onspeelbare bal regel met 1 strafslag toepassen mag wel.

 

VERLOREN BAL:

De bal is verloren wanneer deze niet binnen 3 minuten is gevonden nadat je met zoeken bent begonnen.

 

VLAGGENSTOK:

De vlaggenstok mag niet aangeraakt worden en niet uit de hole weggenomen worden.

 

OBSTAKELS:

Alle palen, ongeacht welke kleur ze hebben, zijn vaste obstakels

N.B. Palen die de grens van de baan aangeven (wit of witte kop) zijn geen obstakels!

 

Juni 2020