Groenlabel

Groenlabel

Er is heel veel overleg nodig geweest met overheidsinstanties zowel met landbouw- als met natuurorganisaties om de aanleg van de natuurgolfbaan Gaasterland mogelijk te maken. In april 2001 werd een begin gemaakt met de aanleg waarbij moest worden voldaan aan zeer strenge voorwaarden, hetgeen uiteindelijk resulteerde in de totstandkoming van de eerste golfbaan in Europa met een Groenlabel welke werd uitgereikt door het Ministerie van LNV.

Tweede prijs in verkiezing Natuurprijs 2009

In 2009 werd de natuurgolfbaan Gaasterland genomineerd voor de Natuurprijs van het Nationaal Groenfonds en verwierf uiteindelijk een tweede prijs in deze verkiezing!

Bijzondere natuur op de Golfbaan Gaasterland

De Natuurgolfbaan Gaasterland is aangelegd op de stuwwal van Gaasterland in Zuidwest Friesland. Als onderdeel van een alternatief EHS-Natuurplan is in 2002 een gebied van 43 hectare omgevormd tot “nieuwe” natuur. Het centrale deel bestaat uit een grote natuurkern rond een systeem van vennen en meanderende beekjes. Samen met het overwegend voedselarme karakter van de grond heeft dit geleid tot een gevarieerde en interessante vegetatie. Door de vele poelen en beekjes is de natuurgolfbaan een ideaal gebied voor libellen en vlinders. Glooiende hellingen naar het water, drijvende waterplanten, smalle verbindingsslootjes naar de poelen, helder water met veel doorzicht, droogvallende poelen en veel bomen rondom bieden ruime kansen voor vele libellen- en vlindersoorten.

GEO gecertificeerde golfbaan

In december 2012 heeft het bestuur van de Vereniging Golfclub Gaasterland besloten om een GEO-beheerplan samen te laten stellen ter verkrijging van een GEO-certificaat voor duurzaam golfbaanbeheer (GEO staat voor Golf Environment Organization, een internationale organisatie die zich inzet voor verduurzaming van de golfbranche).


Op  11 november 2013 is aan de Golfclub Gaasterland het GEO-certificaat toegekend als erkenning voor duurzaam golfbaanbeheer. In november 2016 is een her-audit uitgevoerd welke diende als meetmoment om te toetsen of de Golfclub Gaasterland zich in de achterliggende drie jaar positief heeft ontwikkeld ten aanzien van de doelstellingen zoals vastgelegd in het GEO Beheerplan van 2013. Deze her-audit heeft geresulteerd in een verlenging van het GEO-certificaat tot 2019! Door de GEO-commissie wordt gezocht naar continue verbetering van de natuurgolfbaan en het optimaliseren van de duurzaamheid binnen het gehele golfcomplex.

Beheerplan Natuurgolfbaan Gaasterland 2016-2021

In april 2016 is, in het kader van de SNL-Natuurcertificering, het Beheerplan Natuurgolfbaan Gaasterland 2016-2021 opgesteld. Op grond van dit Beheerplan heeft de Provincie Fryslân op 24 juni 2016 aan de Stichting Golfclub Gaasterland het Certificaat Natuurbeheer verleend. In november 2017 is aan het Beheerplan een Addendum toegevoegd waarin wordt aangegeven op welke wijze er, bij de uitvoering van inrichting- en beheermaatregelen op de Natuurgolfbaan Gaasterland, rekening wordt gehouden met de voorkomende natuurwaarden en de zorgplicht vanuit de Wet Natuurbeheer (WNB).

Zonnepanelen voor duurzame energie opwekking

Golfclub Gaasterland heeft in het voorjaar van 2015 zonnepanelen laten plaatsen op het dak van het clubhuis. In totaal zijn er 176 panelen van elk 160 Wattpiek (Wp) vermogen geïnstalleerd met een  totaal vermogen van 28.160 Wp. De totaal verwachte opbrengst is ongeveer 28.000 kWh, met een terugverdientijd van 8-10 jaar.

 

NB. Op verzoek is het Beheerplan Natuurgolfbaan Gaasterland 2016-2021 op te vragen bij de GEO-commissie. Neem contact op.