Local Rules

Plaatselijke regels, local rules

Ook Golfclub Gaasterland heeft local rules, de zogeheten ‘plaatselijke regels’. Gebieden met een kwetsbaar milieu zijn alle gebieden, die gemarkeerd zijn met palen met een groene kop, ongeacht welke kleur de paal verder heeft, zijn Gebieden met een Kwetsbaar Milieu (GKM). De definitie van een GKM als weergegeven in Appendix 1, deel B2b is van toepassing. Het spelen uit of de stand innemen in een GKM is dus niet toegestaan. Voor het ontwijken van belemmering door een GKM is de Plaatselijke Regel zoals opgenomen in Appendix I, deel B2 van de Golfregels van kracht.

Plaatselijke regels

De baan

De baan van GC Gaasterland is aangelegd in een beschermd natuurgebied. De beschermde gebieden mogen dan ook onder geen enkele voorwaarde betreden worden. Dus ook niet om een bal te pakken.

De natuurgebieden zijn gemarkeerd met palen met een groene kop en zijn verboden speelzones.

De beschermde natuurgebieden vormen een rode hindernis.

 

Plaatselijke regels

Buiten de baan

De grenslijn van buiten de baan wordt bepaald door de lijn tussen de dichtstbijzijnde binnenkanten op grondhoogte van palen met een witte kop.

 

Verboden speelzones in een hindernis

Gebieden binnen een rode hindernis gemarkeerd met palen met groene of rood-groene kop zijn verboden speelzones. Een bal binnen een verboden speelzone in een hindernis, mag de niet worden gespeeld zoals deze ligt. Belemmering door een verboden speelzone in een hindernis moet (met 1 strafslag) worden ontweken volgens Regel 17.1e.

 

Overige verboden speelzones

  • Grond in bewerking, gemarkeerd met  blauwe palen met groene kop.
  • Aangepaalde bomen.
  • Gestapelde boomstammetjes.

Als een bal in het algemene gebied in een verboden speelzone ligt of iets in de verboden speelzone vormt een belemmering voor stand of swing, moet de belemmering door de verboden speelzone worden ontweken (zonder straf) volgens Regel 16.1f.

 

Hindernissen

De rode hindernis aan de rechterzijde van hole 1 is maar aan één kant gemarkeerd en strekt zich uit tot het oneindige.

 

Vaste obstakels vlakbij de green

Een vast obstakel in het algemene gebied dat op de speellijn binnen twee stoklengten van de green en binnen twee stoklengten van de bal ligt, mag worden ontweken volgens Regel 16-1b.

 

Bal die verloren of buiten de baan is

Als een bal niet is gevonden of als het bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is, dan mag de speler de plaatselijke regel zoals beschreven in voorbeeld plaatselijke regel E-5 toepassen met twee strafslagen in plaats van de ontwijkoptie van slag en afstand volgens Regel 18.

Deze plaatselijke regel is niet van toepassing als een provisionele bal is gespeeld.

 

Integrale delen van de baan

  • Boomspiegels, al dan niet bedekt met houtsnippers, zijn een integraal deel van de baan.
  • Grond bedekt met houtsnippers is een integraal deel van de baan.

 

Afstandsmarkeringen tot het midden van de green

  • Paal met 3 pompeblêden: 150 meter, paal met 2 pompeblêden 100 meter.
  • Witte tegel: 200 meter, gele tegel 150 meter, rode tegel 100 meter.

Afstandsmarkeringen zijn vaste obstakels.

 

Straf voor een overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf

 

Zie voor de volledige details van de plaatselijke regels en de tijdelijke plaatselijke regels

het mededelingenbord in het clubhuis.