Update 24 april 2021

Beste leden van de Golfclub Gaasterland,
Het is alweer kort geleden dat ik u mocht schrijven. De Putterbrief heeft de informatievoorziening keurig op peil gehouden maar er is op het vlak van coronabeheersing plotseling wat veranderd. Per 28 april mogen de terrassen onder voorwaarden open, maar… na de persconferentie is op Rijksoverheid.nl de volgende tekst geplaatst:


Buitenterrassen van sportkantines
Sportkantines zijn open voor het afhalen van eten en drinken, het terras van sportkantines is gesloten. Dit heeft te maken met het verbod op publiek bij sportwedstrijden. Ook de kleedkamers zijn gesloten. Terrassen bij bedrijfskantines mogen open zijn.’
Tja, jammer, en we zullen ook nog eens zonder publiek moeten spelen!

 

De NGF schrijft:
Dit is voor ons, het POS en NOC*NSF een onaangename verrassing en totaal niet aan de orde geweest in eerdere gesprekken met VWS/NOC*NSF. Sterker, er is ons in meerdere gremia medegedeeld dat de horeca in de sport zou worden gelijkgesteld met de horeca buiten de sport. Wij zijn op dit moment aan het uitzoeken wat dit betekent voor de golfclubs en –banen. Dit heeft de komende uren onze hoogste prioriteit en we komen erop terug zodra er meer duidelijkheid is

 

En in de volgende brief:
Dinsdagavond werden wij zeer onverwacht geconfronteerd met de vervelende mededeling: op de heropening van de horeca op terrassen zijn uitgezonderd terrassen van sportkantines. Tot afgelopen vrijdag hadden wij de verzekering van VWS dat er geen onderscheid meer zou zijn tussen horeca bij en buiten sport. De afgelopen dagen is een aantal zaken duidelijk geworden.

 

De uitzondering heeft twee oorzaken:
• De 1e reden is dat het bij sport nog steeds niet is toegestaan publiek te hebben en er wordt gesteld dat golfers die na het spelen op het terras gaan zitten als publiek bestempeld moeten worden. Dit vinden wij een merkwaardig en gezocht argument.
• De 2e reden is dat afgelopen dinsdagmiddag in het allerlaatste overleg de Inspectie Justitie en Veiligheid heeft aangegeven de terrassen van sportkantines niet te willen openen, met als argument dat zij niet de capaciteit zouden hebben voor handhaving. Dus moest sport eruit. Ook dit vinden wij merkwaardig, omdat in de brief aan de Tweede Kamer van minister De Jonge staat dat er met de horeca een “afsprakenkader heropening horeca” wordt vastgesteld waarin ook een rol voor de handhaving bij de horeca zelf ligt.
Blijft het feit dat in de kamerbrief van minister De Jonge hierover het volgende is opgenomen: “Opening buitenterrassen 12:00u – 18:00u, het kabinet heeft besloten dat de buitenterrassen van eet- en drinkgelegenheden (m.u.v. sportkantines) vanaf 28 april 2021 tussen 12:00 uur en 18:00 uur weer kunnen worden geopend.”

 

Ja, u leest het goed: op het moment dat u uit de baan komt verandert uw status van “speler” naar “publiek” en publiek is niet toegestaan bij sport. En daarom blijft het terras dicht. De NGF geeft aan dat de commerciële horeca op golfbanen (niet de sportkantines zoals wij) nog kunnen proberen om bij hun gemeente toestemming te krijgen. Voor ons, not for profit, heeft dat geen zin. Helaas. De mogelijkheid om eten en drinken af te halen blijft gelukkig.


Wat betreft de materialen in de baan: in de brief van de NGF staat ook dat ballenwassers, prullenbakken en harken weer terug in de baan mogen. Wie vreest voor besmetting via deze materialen kan zelf ontsmettingsmiddel meenemen in de baan en voor en na elk contact even de handen desinfecteren. Overigens is de kans op overdracht van het coronavirus door aanraking van deze materialen extreem gering, zeker als mensen met ziekteverschijnselen niet komen spelen maar thuis blijven. De baancommissie heeft het advies van de NGF direct overgenomen. Daarmee vervalt ook direct de lokale regel van plaatsen in de bunker!


Ook de vlag zou weer aangeraakt mogen worden, maar om de vaart in het spel te houden voeren we dat bij onze club nog niet in. Vriendelijk verzoek dus om te putten met vlag in de hole. Overigens staan die vlaggen nu ook weer recht en kijkt HGM naar halfhoge vlaggen die bij een stormwaarschuwing geplaatst kunnen worden zodat ze niet meer zo gemakkelijk scheef waaien.

 

De scorekaart zal door de wedstrijdleiding, zoals al een jaar gebruikelijk, worden klaargezet, maar in plaats van uw eigen kaart moet u de kaart pakken waar u als marker opstaat. In de wedstrijd noteert u de score van de speler in de eerste kolom en uw eigen score in de kolom “marker”. Na afloop controleert u de genoteerde slagen mondeling (op 1,5 meter) met de speler en levert de kaart weer in, liefst met uw handtekening in het vak “marker”.
De starttijden blijven nog even gehandhaafd, mede omdat in deze drukke tijden de baancapaciteit zo beter benut wordt.

 

Samengevat:
- Terras blijft dicht
- Afhalen blijft mogelijk
- Als u uit de baan komt verandert u van speler in publiek
- Vlag blijft in de hole
- Niet meer plaatsen in de bunker
- Wel harken in de bunker
- Scorekaart als marker van de speler invullen, niet wisselen
- Startijden blijven nog even
- We mogen nog golfen!

 

Ik hoop dat het u allen goed gaat, dat u geprikt bent of snel aan de beurt zult zijn en dat u geniet van het golfen.

 

Alle goeds en gezondheid,

 

Namens het bestuur,

Jeroen de Wit