Golf en Corona

Wat geldt voor golf en Golfclub Gaasterland?


Basisregels - Het kabinet doet een dringende oproep aan iedereen om zich aan de basisregels te houden (onder meer: thuisblijven bij klachten, vaak de handen wassen, afstand houden - 1,5 meter).
Vierballen - We mogen met 4 personen in één flight spelen. (2 x Teetime boeken en bij de eerste tijd de alle 4 starten)  

Starttijden - Het is belangrijk dat we er als golfbranche alles aan blijven doen om coronabesmettingen te voorkomen. We blijven dus werken met starttijden zodat er doorstroming is en er geen groepsvorming ontstaat. 
Wedstrijden - Onderlinge clubwedstrijden mogen doorgaan. 1,5 meter afstand bewaren.
Golfshop en receptie is open. (mits QR-code groen + legitimatie)
Clubhuis - Publieke ruimtes zijn open, eveneens de receptie en de toiletten. Wel Corona-QR-code check en legitimatie. Interne samenkomsten (bijvoorbeeld van vrijwilligers of medewerkers) zijn toegestaan, maar het advies is om dit alleen te organiseren als het noodzakelijk is.
Horeca - Het clubhuis en het terras zijn open. In het clubhuis en op het terras alles volgens de Corona-regels welke geldig zijn vanaf 14 november 2021. Dat betekent dat u gevraagd wordt door de medewerkers om uw Corona-QR-code te laten scannen en eveneens een legitimatiebewijs te tonen. Bij "groen" mag u in het clubhuis en op het terras aanwezig zijn.