28 november 2021

Aanvullende maatregelen vanaf 28-11-2021

 

 1. Het is nu verplicht om een mondkapje te dragen als u rondloopt in het clubhuis. Zodra u aan een tafel zit mag het af, maar het moet weer op als u opstaat om te bestellen, af te halen, de hal, de kleedkamer of het toilet te bezoeken.
 2. Het clubhuis gaat om 17.00 u dicht. Dat was al zo nu het vroeg donker is, maar als dit in maart 2022 nog geldt moeten we de bardienst aanpassen.
 3. Overal geldt nu dat u anderhalve meter afstand moet houden, ook als u aan een tafel zit met anderen. Dat geldt niet voor personen uit één huishouden. En een flight voelt als maar is géén huishouden.
 4. De maximumcapaciteit voor het horecagedeelte van het clubhuis is 30 personen. Zo kan de anderhalve meter goed worden nageleefd.
 5. Shotgun wedstrijden doen we niet zolang deze maatregelen gelden. Dat voorkomt dat er georganiseerd veel mensen tegelijk in het clubhuis komen.
 6. De competitie-inleg blijft opgeschort en de wedstrijdleiders voeren de scorekaarten in.

 

Nieuwe corona-regels, een gedeeltelijke lockdown, dus ook een nieuwe brief van uw voorzitter. Gelukkig verandert er niet zo veel voor het golfen en in het clubhuis. De belangrijkste zaken:

 1. Basisregels toepassen zoals anderhalve meter afstand houden, vaak handen wassen & desinfecteren, geen handen geven en thuisblijven bij verschijnselen die passen bij corona.
 2. Voor het clubhuis geldt: draag een mondkapje totdat je de coronacheck (+ identiteitsbewijs tonen) gehad hebt en de uitslag groen is. Pas als u gaat zitten mag het mondkapje af. Formeel moeten wij aan de voordeur de coronapas controleren, maar dat gaat bij ons niet altijd lukken. Wel op drukke momenten zoals voor een ALV of shotgun wedstrijden. Op andere momenten moet de controle aan de bar gedaan worden. Help de bediening door zelf je coronapas aan te bieden.
 3. Na controle van de coronapas is anderhalve meter afstand zoveel mogelijk nodig. Dat geldt zo ook voor de lessen van Rob, onze Pro.
 4. In het horeca-gedeelte moet je plaats nemen aan een tafel (placering)
 5. Greenfee spelers mogen in de receptie betalen met mondkapje op. We beschouwen het dan als golfshop en daar is wel een mondkapje maar geen coronapas nodig.
 6. Dat geldt ook voor het aanschaffen van een competitiebonnetje, ballen, tees en handschoenen.
 7. Als iemand verder het clubhuis in wil, kleedkamer, toiletten of horeca, betuurskamer, wedstrijdkamer enz., dan moet de coronapas wel gecontroleerd worden. 
 8. Ook bij hoge sanitaire nood moet voor toiletbezoek de coronapas gecontroleerd worden + identiteitsbewijs. Helaas: zo staat het in de regels. Maar ik denk dat we om reden van privacy en milieu bij erg hoge nood toiletbezoek moeten tolereren. Immers: nood breekt wet.
 9. Publiek bij golfwedstrijden is niet toegestaan. Al uw fans kunnen dus thuisblijven.
 10. Kaart invoeren na een wedstrijd niet nodig op de zuil maar inleveren bij de wedstrijdleiding
 11. De NGF heeft voor de baan geen aanwijzingen gegeven, dus de harken blijven bij de bunkers, de vlag mag uit de hole genomen worden en gevonden ballen die niet in het spel zijn mag je opnemen.

De NGF houdt een sterk pleidooi om de regels goed na te leven. Verstandig. Een citaat:

Golf moet voor iedereen mogelijk blijven én veilig blijven

Gezien de sterk oplopende besmettingscijfers en ziekenhuisopnames is het begrijpelijk dat het kabinet de coronamaatregelen opnieuw aanscherpt. Maar in onze lobby om de impact op golfclubs en -banen zo gering mogelijk te houden, benadrukken we dat sporten voor iedereen mogelijk moet blijven. Dit standpunt wordt gedeeld door andere sportorganisaties, want in de huidige gezondheidscrisis is een weerbare en vitale bevolking van cruciaal belang. Sport is onderdeel van de oplossing om samen gezond uit deze crisis te komen.

Golf spelen is ‘coronaproof’ omdat we buiten zijn en 1,5 meter afstand kunnen houden. Maar we moeten we er ook voor zorgen dat onze clubgebouwen en restaurants/kantines veilig zijn. We willen jullie bedanken voor je inzet bij het uitvoeren van CTB-controles sinds 6 november. Er wordt veel gevraagd van golfclubs en -banen. Maar de CTB- controles zijn van belang om golf veilig te houden. Daarom willen we iedereen verzoeken om hier veel aandacht aan te blijven geven.

De golfers zelf zijn de belangrijkste schakel in het veilig houden van onze sport. Daarom is het belangrijk om je leden en gasten bij herhaling te vertellen wat er van hen verwacht wordt en begrip te vragen voor de strenge maatregelen.
Begrip leidt immers tot veiliger gedrag. En als we golf de veiligste sport houden, dan hebben we daar veel voordeel bij als de coronamaatregelen onverhoopt nog strenger worden dan ze nu al zijn. Overbodig om te zeggen is dat we nog eens willen benadrukken dat het goed is om iedereen te blijven attenderen op de ‘basisregels’ (handen wassen, etc.)

Tot zover het citaat. Helemaal mee eens.
Nu opnieuw duimen dat het aantal besmettingen snel terugloopt en een infectie onze leden, de Pro, de greenkeepers en alle medewerkers van de vdBent bespaard blijft

Alle goeds en gezondheid, Namens het bestuur, Jeroen de Wit